BİLİMSEL PROJELER & AR-GE DESTEĞİ

Tez, yayın ve projeleriniz için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.
DNA/RNA izolasyonu
Hücre Kültürü
FISH ve Karyotipleme
Sanger DNA Dizileme; ham data paylaşımı, veri analizi, mutasyon tarama, blast analizi, kapiller elektroforez ile fragman analizi
DNA Profilleme; STR analizi, babalık analizi, kimerizm, kontaminasyon analizi
Real Time PCR; gen ekspresyon analizi, mutasyon analizi
MLPA; mutasyon analizi, dozaj analizi
Kit Geliştirme; projeleriniz için kullanıma hazır size özel kit geliştirilmesi (Real Time PCR, Sanger DNA dizileme, kapiller elektroforez (Fam vb. işaretli) veya agaroz elektroforeze uygun kullanıma hazır kitler)
Tez, yayın ve projeleriniz için yöntem, bulgu ve tartışma bölümlerinin hazırlanması
Analiz sonuçlarının uygun formatta hazırlanması ve sunulması