GELİŞİM TIP LABORATUVARLARI TEST REHBERİ

K Test Listesi

Kistik Fibrozis-CFTR Hedef Mutasyon Analizi (Delta F508)
Kistik Fibrozis-CFTR Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Amegakaryositik Trombositopeni (CAMT)-MPL Tüm Gen Dizi Analizi
Kromozom 13, 18, 21, X, Y FISH Analizi (Hızlı Anöploidi Analizi)
Kromozom Analizi (Abort)
Kromozom Analizi (Amniyon Sıvısı)
Kromozom Analizi (CVS)
Kromozom Analizi (Kemik İliği)
Kromozom Analizi (Kordon Kanı)
Krabbe Hastalığı-GALC Tüm Gen Dizi Analizi
Kolestaz, İlerleyici Ailevi Intrahepatik [1 - 2], PFIC1, PFIC2
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (NSCLC)-EML4/ALK FISH Analizi
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (NSCLC)-ROS1 (6q22) FISH Analizi
Kimerizm FISH Analizi
Kallman Sendromu (Xp22.3 del) FISH Analizi
Kallman Sendromu (8p11.2 del) FISH Analizi
KRAS Mutasyon Analizi (Kodon 12-13 Mutasyonları)
Kardiyofaskütanöz Sendromu-BRAF Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine Hipofizer Hormon Eksikliği Tip 1-POU1F1 Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine Hipofizer Hormon Eksikliği Tip 2-PROP1 Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu Tip 1A (CDG1A)-PMM2 Tüm Gen Dizi Analizi
Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Testleri
Kronik Myeloid Lösemi (KML) Testleri
Kalıtsal Nötrofili-CSF3R Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Diseritropoetik Anemi Tip 2-SEC23B Tüm Gen Diz Analizi
Kampomelik Displazi-SOX9 Tüm Gen Dizi Analizi
Kimerizm STR İncelemesi
Kromozom Analizi (Periferik Kan)
Kromozom Analizi (Biyopsi)
Kromozom X, Y FISH Analizi
Kallmann Sendromu Tip 2-FGFR1 Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Nistagmus-FRMD7 Tüm Gen Dizi Analizi
Koni-Rod Distrofisi Tip 14-GUCA1A Tüm Gen Dizi Analizi
Kallmann Sendromu Tip 1-KAL1 Tüm Gen Dizi Analizi
Karnitin Palmitoil Transferaz Eksikliği-CPT2 Tüm Gen Dizi Analizi
Katekoleminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi-CASQ2 Tüm Gen Dizi Analizi
Klippel Feil Sendromu Tip 1-GDF6 Tüm Gen Dizi Analizi
Klippel Feil Sendromu Tip 2-MEOX1 Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine Hiperlipidemi, Ailesel (Lipoprotein Lipaz Eksikliği) (Hiperlipoproteinemi Tip 1)-LPL Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine İmmün Yetmezlik Sendromu-RAG1 & RAG2 Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu Tip 1C-ALG6 Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Sağırlık-CONNEXIN 26 (GJB2) Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu-PHOX2B Tüm Gen Dizi Analizi
Kromozom Analizi (Cilt Biyopsisi)
Kabuki Sendromu-MLL2 Tüm Gen Dizi Analizi
Kardiyovasküler Risk Faktörü-ENOS (NOS3) E298D Hedef Mutasyon Analizi
Karnitin Açilkarnitin Translokaz Eksikliği (CACT Eksikliği)- SLC25A20 Tüm Gen Dizi Analizi
Karnitin Palmitoil Transferaz 1a Eksikliği-CPT1A Tüm Gen Dizi Analizi
Kistik Fibrozis-CFTR Delesyon & Duplikasyon Analizi (MLPA)
Kolestaz İlerleyici Ailevi Intrahepatik Tip 5-NR1H4 Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine Faktör 5 ve 8 Eksikliği-LMAN1 Tüm Gen Dizi Analizi
Kombine Faktör 5 ve 8 Eksikliği-MCFD2 Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Adrenal Hipoplazi-DAX1 (NR0B1) Tüm Gen Dizi Analizi
Konjenital Diseritropoetik Anemi Tip 1A-CDAN1 Tüm Gen Dizi Analizi
Kriptorşidizm-INSL3 Tüm Gen Dizi Analizi