NUMUNE BİLGİLERİ

Numune Miktar Tüp Transport Red Kriterleri Notlar
Amniyon Sıvısı* 20 ml Enjektör, Greiner Tüp 18-24ºC Dondurulmuş; formaldehit veya alkol içeren örnekler ve siyah contalı enjektör ile gönderilen numuneler  
Abort Materyali* 1 cm³ kas dokusu Steril Kap 18-24ºC Dondurulmuş ve formaldehit veya alkol içeren örnekler Steril kapta transport medium veya serum fizyolojik içerisinde transport edilmeli.
Beyin Omur İlik Sıvısı (BOS) 2-5 ml Steril Tüp 2-8 °C Steril olmayan örnekler  
Biyopsi x Steril Kap 2-8 °C Dondurulmuş veya hemolize örnekler  
CVS* 20-30 mg Steril Kap 18-24ºC Dondurulmuş ve formaldehit veya alkol  içeren örnekler Steril kapta transport medium veya serum fizyolojik içerisinde transport edilmeli.
İdrar 10-20 ml Steril Kap 2-8 °C Steril olmayan örnekler  
Kan (EDTA) 2-5 ml Mor Kapaklı 18-24ºC Dondurulmuş, pıhtılaşmış ve hemolize örnekler  
Kan (Heparin) 2-5 ml Yeşil Kapaklı 18-24ºC Dondurulmuş, pıhtılaşmış ve hemolize örnekler  
Kemik İliği (EDTA) 1-2 ml Mor kapaklı tüp 18-24 °C Dondurulmuş, pıhtılaşmış ve hemolize örnekler  
Kemik İliği (Heparin) 1-2 ml Yeşil kapaklı tüp 18-24 °C Dondurulmuş, pıhtılaşmış ve hemolize örnekler  
Parafin Blok x x 18-24 °C Steril olmayan örnekler  
Servikal Smear x Thin Prep, Swap 18-24 °C x  

* Prenatal örneklerde maternal kontaminasyonun dışlanması amacıyla anne kanı gerekmektedir.
**Kıymetli numuneler altı çizili olarak belirtilmiştir.