KANSER GENETİĞİ-LİKİT BİYOPSİ

Onkoloji

Kanser genetiği testleri ile kesin tanının belirlenmesi, ailesel kanserler açısından bireylerin risklerinin değerlendirilmesi, kişilerin gerekli görüldüğünde kanser taramalarına yönlendirilmesi, kanser riskini azaltıcı yöntem seçeneklerinin tartışılması, tedavi ile ilgili kararlara yardımcı olma ve yön verilmesi gibi önemli birçok bilgiyi hasta ve hekimlerimize sunulması sağlanmaktadır.

                                                                                                     

BRCA1 & BRCA2 Genetik Analizi       

Mikrosatellit İnstabilitesi (MSI)

BRAF Mutasyon Analizi

Ret Proto-onkogen Mutasyon Analizi

EGFR Mutasyon Analizi

PTEN Mutasyon Analizi

KRAS Mutasyon Analizi

TP53 Mutasyon Analizi

HER2 FISH Analizi

C-KIT Mutasyon Analizi

 

 

Hematoloji

Kemik iliği yetmezliğinden çeşitli hücre popülasyonlarını etkileyen spesifik bozukluklara kadar geniş bir yelpazede hematolojik bozukluklar için kapsamlı genetik test hizmetleri sunmaktayız. Altta yatan defekte ve etkilenen hematolojik hücre popülasyonlarına bağlı olarak hematolojik koşullardaki belirtiler; kanama bozukluklarından şiddetli anemiye kadar değişebilmektedir veya önemli düzeyde immunsupresyona neden olabilmektedir. Genetik tanı, bazı hematolojik malignitelerin tanısını doğrulamak ve etkilenen hastalar için en uygun tedaviyi bulmak için gerekmektedir. Genetik defektin ve kalıtım modelinin bilinmesi ile aile üyelerinin risk altındaki akrabalarının belirlenmesine olanak tanımaktadır.

 

Akut Myeloid Lösemi (AML) 

Kronik Myeloid Lösemi (KML)

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) -  Pediatrik

Multipl Myelom 

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) -  Yetişkin

Myelodisplastik Sendrom (MDS)

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

Non-Hodgkin Lenfoma (NHL)

 

Likit Biyopsi Testi

Kanda dolaşan tümör DNA parçacıklarının analizi ile bireye özel kanserin gen haritası

Kanser tanısı almış olan ya da yüksek risk taşıyan bireylerin periferik kanında dolaşan tümör DNA’sı (ctDNA) izole edilerek LİKİT BİYOPSİ TESTLERİ ile somatik mutasyonlar incelenmektedir. Böylelikle, kansere özel genlerdeki mutasyonlar saptanarak tedavide kullanılacak ilaçların seçimi ve dozlarıbireysel olarak belirlenebilir. Likit biyopsi testi; invaziv (girişimsel) olmayan sadece kan örneğinden çalışılan yüksek duyarlılığa sahip yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı bir yöntemdir.

Genetik Tanı Merkezimizde; likit biyopsi testi çalışılmadan önce test hakkında bilgilendirme ve test sonuçlandıktan sonra da raporların  değerlendirilmesi genetik uzmanımız tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.