GELİŞİM TIP LABORATUVARLARI TEST REHBERİ

H Test Listesi

Hemokromatozis-HFE Mutasyon Analizi (18 Mutasyon)
Huntington Hastalığı-HD CAG Tekrarı Genetik Analizi
HLA B27 PCR
HLA B51 PCR
Hemofagostik Lenfohistiyositoz Tip 3-UNC13D Tüm Gen Dizi Analizi
Hemofagostik Lenfohistiyositoz Tip 2-PERFORİN 1 Tüm Gen Dizi Analizi
Hemofili B-F9 (PTC) Tüm Gen Dizi Analizi
Hipofosfatemi-PHEX Tüm Gen Dizi Analizi
Herediter Pankreatit-SPINK1 Tüm Gen Dizi Analizi
Herediter Pankreatit-PRSS1 Tüm Gen Dizi Analizi
Hidrotik Ektodermal Displazi Tip 2-GJB6 Tüm Gen Dizi Analizi
Hiper IgD Sendromu-MVK Tüm Gen Dizi Analizi
Hiper IgE Sendromu (Otozomal Resesif)-DOCK8 Tüm Gen Dizi Analizi
Hiper IgE Sendromu (Otozomal Dominant)-STAT3 Tüm Gen Dizi Analizi
Holt Oram Sendromu-TBX5 Tüm Gen Dizi Analizi
Hallervorden Spatz Sendromu-PANK2 Tüm Gen Dizi Analizi
Herediter Spastik Parapleji Tip 4-SPASTIN (SPAST) Tüm Gen Dizi Analizi
Hemofili A - F8 Tüm Gen Dizi Analizi
Hemofagostik Lenfohistiyositoz Tip 4- STX11 Tüm Gen Dizi Analizi
HLA B5 PCR
Homosistinüri-CBS Tüm Gen Dizi Analizi
Herediter Diffüz Gastrik Kanser-CDH1 Tüm Gen Dizi Analizi
Hemolitik Üremik Sendrom, Atipik-CFH Tüm Gen Dizi Analizi
Herediter Non-Polipozis Kolon Kanseri, HNPCC
Herediter Anjioödem TİP 1 ve 2-SERPING (C1NH) Tüm Gen Dizi Analizi
Hiperinsülinemi-Hiperamonyemi Sendromu- GLUD1 (GDH) Tüm Gen Dizi Analizi
Hipofosfatemik Rikets (Otozomal Dominant)-FGF23 Tüm Gen Dizi Analizi
Hiperkalsemi, İnfantil-CYP24A1 Tüm Gen Dizi Analizi
Hiperparatiroidizm-Jaw Tümör Sendromu-CDC73 Tüm Gen Dizi Analizi
Hipertrigliseridemi-LIPI Tüm Gen Dizi Analizi
Hipogonadotropik Hipogonadizm Tip 7-GNRHR Tüm Gen Dizi Analizi
Hipokalemik Periyodik Paralizi Tip 1-CACNA1S Tüm Gen Dizi Analizi
Homosistinüri-CBS Hedef Mutasyon Analizi (844ins68bp)
Herediter Sferositoz-ANK1 Tüm Gen Dizi Analizi
HFG Sendromu-HOXA13 Tüm Gen Dizi Analizi
Hiperfenilalaninemi, BH4 Eksikliği B-GCH1 Tüm Gen Dizi Analizi
Hiperinsülinemik Hipoglisemi Tip1-ABCC8 (SUR1) Tüm Gen Dizi Analizi
Hiperkalsiüri İle Seyreden Kalıtımsal Hipofosfatemik Raşitizm-SLC34A3 Tüm Gen Dizi Analizi
Hipoaldosteronizm (Kortikosteron Metiloksidaz Eksikliği Tip 1 & 2)-CYP11B2 Tüm Gen Dizi Analizi
Hipofosfatazya-ALPL Tüm Gen Dizi Analizi
Hipogonadotropik Hipogonadizm Tip 11-TACR3 Tüm Gen Dizi Analizi
HPA 1 a/b
Hipokondroplazi-FGFR3 Genetik Analizi