GELİŞİM TIP LABORATUVARLARI TEST REHBERİ

C Test Listesi

Cornelia de Lange Sendromu Tip 2- SMC1A Tüm Gen Dizi Analizi
CALR Seçilmiş Ekzon Dizi Analizi (Ekzon 9)
Charcot-Marie-Tooth Nöropati-PMP22 Delesyon & Duplikasyon Analizi
Canavan Sendromu-ASPA Tüm Gen Dizi Analizi
Charge Sendromu-Del 8q12.2 FISH Analizi
Charcot Marie Tooth Nöropati X İlişkili-GJB1 (CX32) Tüm Gen Dizi Analizi
CADASIL-NOTCH3 Dizi Analizi (Ekzon 3-6)
CEP8 FISH Analizi
CEP12 FISH Analizi
Cri Du Chat Sendromu (del 5p15.2) FISH Analizi
CYP2C19 Genotip Analizi
CYP1A2 Genotip Analizi
CYP2D6 Genotip Analizi
CYP3A4 Genotip Analizi (*1B)
COMT Val158Met Polimorfizmi
CEP 12 FISH Analizi
CEP 8 FISH Analizi
CYP2C9 Genotip Analizi
CBFB FISH ANALİZİ [t(16,16), inv(16)]
CEP X,Y SRY FISH Analizi
CETP G279A Polimorfizmi
CGH ARRAY
Crigler-Najjar Sendromu Tip 1& Tip 2, CNS1 & CNS2- UGT1A1 Tüm Gen Dizi Analizi
Cornelia de Lange Sendromu Tip 1- NIPBL Tüm Gen Dizi Analizi
Cole-Carpenter Sendromu-P4HB Tüm Gen Dizi Analizi
Cornelia de Lange Sendromu Tip 3-SMC3 Tüm Gen Dizi Analizi
CYP1A1 T3801C Polimorfizmi
CYP1B1 Gen Polimorfizmleri
CYP3A7 Genotip Analizi (Tip 1c)
Cornelia de Lange Sendromu Tip 4-RAD21 Tüm Gen Dizi Analizi
Cornelia de Lange Sendromu Tip 5-HDAC8 Tüm Gen Dizi Analizi
Crisponi Sendromu-CRLF1 Tüm Gen Dizi Analizi
CADASIL-NOTCH3 Tüm Gen Dizi Analizi
CBX2 Tüm Gen Dizi Analizi
Chediak Higashi Sendromu-LYST Tüm Gen Dizi Analizi
CHNI Hedef Mutasyon Analizi
CLCF1 Tüm Gen Dizi Analizi
CMT Tip 25-IGHMBP2 Tüm Gen Dizi Analizi
Cockayne Sendromu Tip B-ERCC6 Tüm Gen Dizi Analizi
Cohen Sendromu-VPS13B (COH1) Tüm Gen Dizi Analizi
COL1A1 Sp1 G>T Polimorfizmi
CTSC Tüm Gen Dizi Analizi
Cutis Laxa Sendromu Tip 2A- ATP6V0A2 Tüm Gen Dizi Analizi
CYP3A5 Genotip Analizi (Tip 3, 6)