GELİŞİM TIP LABORATUVARLARI TEST REHBERİ

M Test Listesi

Marfan Sendromu Tip 1-FBN1 Tüm Gen Dizi Analizi
MODY1-HNF4A Tüm Gen Dizi Analizi
MODY2-GCK Tüm Gen Dizi Analizi
MODY3-HNF1A Tüm Gen Dizi Analizi
MODY5-HNF1B Tüm Gen Dizi Analizi
Multiple Endokrin Neoplazi Tip 1-MEN1 Tüm Gen Dizi Analizi
Miyotonik Distrofi Tip 1-DMPK CTG Tekrarı Genetik Analizi
Monozomi 7 FISH Analizi
Monozomi 8 FISH Analizi
Meme ve Over Kanseri-HER2/NEU FISH Analizi
MELAS Genetik Analizi
Miyotoni Konjenita-CLCN1 Tüm Gen Dizi Analizi
Mastositosis-KIT(C-KİT) Seçilmiş Ekzon Dizi Analizi
McCune Albright Sendromu-GNAS Tüm Gen Dizi Analizi
Meckel Gruber Sendromu-MKS1 Tüm Gen Dizi Analizi
Monozomi 5 FISH Analizi
MST1 Eksikliği-STK4 Tüm Gen Dizi Analizi
MSUD (Maple Syrup Urine Disease) Tip 1A- BCKDHA Tüm Gen Dizi Analizi
MSUD (Maple Syrup Urine Hastalığı) Tip 1B-BCKDHB Tüm Gen Dizi Analizi
Muckle-Wells Sendromu-CIAS1 Tüm Gen Dizi Analizi
Multipl Açil CoA Dehidrogenaz Eksikliği-ETFB Tüm Gen Dizi Analizi
Miyofibriler Miyopati 4-ZASP (LDB3) Tüm Gen Dizi Analizi
Multipl Myelom (MM) Testleri
Myelodisplastik Sendrom (MDS) Testleri
Marfan Sendromu Tip 1-FBN1 Delesyon & Duplikasyon Analizi
Marfan Sendromu Tip 2-TGFBR2 Tüm Gen Dizi Analizi
Meier-Gorlin Sendromu Tip 4-CDT1 Tüm Gen Dizi Analizi
Metilmalonik Asidemi-MUT Tüm Gen Dizi Analizi
Miyoklonik Distoni-SGCE Tüm Gen Dizi Analizi
Mowat-Wilson Sendromu-ZEB2 Tüm Gen Dizi Analizi
MRAMS-SOBP Tüm Gen Dizi Analizi
MSX1 Tüm Gen Dizi Analizi
Muenke Sendromu-FGFR3 Genetik Analizi
Marinesco-Sjogren Sendromu-SIL1 Tüm Gen Dizi Analizi
Metilmalonik Asidemi ve Homosistinüri, cb1C Tipi-MMACHC Tüm Gen Dizi Analizi
Mukopolisakkaridoz IH/S-IDUA Tüm Gen Dizi Analizi
Mukopolisakkaridoz-Plus Sendromu (MPSPS)-VPS33A Tüm Gen Dizi Analizi
Multipl Eksostosis Tip 1-EXT1 Tüm Gen Dizi Analizi
Multipl Eksostosis Tip 2-EXT2 Tüm Gen Dizi Analizi
Multipl Endokrin Neoplazi Tip 4-CDKN1B Tüm Gen Dizi Analizi
Multipl Epifizyal Displazi-SLC26A2 Tüm Gen Dizi Analizi
MYH9 -İlişkili Sendromlar-MYH9 Tüm Gen Dizi Analizi
MLL (11q23) FISH Analizi
MSUD (Maple Syrup Urıne Dısease) Tip 2-DBT Tüm Gen Dizi Analizi