HPV Nedir?

HPV (Human Papilloma Virus), daha çok cinsel yolla bulaşmaktadır. Kadınlarda genital siğile, rahim ağzı ve vajina kanserine; erkeklerde ise penis, skrotum (yumurtalık) ve anüs etrafı kanserlerine neden olabilmektedir.  

HPV İnfeksiyon bölgeleri nelerdir?

  • Genital bölge
  • Vajina
  • Serviks
  • Anüs
  • Rektum
  • Ağız
  • Boğaz

İnfeksiyon Belirtileri Nelerdir?
HPV infeksiyonlarının çoğu belirti göstermemekle birlikte değişik klinik tablolara neden olabilmektedir. Klinik tablo; virüsün tipine, lezyonun yerleşim bölgesine, kişinin bağışıklık  durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Genital siğiller birkaç ayda gözlenirken, kanser gelişimi ise yıllar sürebilmektedir. Bununla birlikte, çoğu HPV infeksiyonu asemptomatiktir ve sadece HPV DNA testi uygulandığında tespit edilmektedir.
HPV infeksiyonu varlığında, klinik muayene ve testler ile tespit edilebilen vajina, serviks veya anüs hücrelerinde anormal değişimler gözlenebilir. Zamanla bazı HPV tipleri; vajinal, servikal, anal, penil kanser, baş ve boyun kanserlerine neden olabilmektedir. Bazı vakalarda ise boğazda siğil oluşabilir (Larinks veya solunum yolu papillomatozis gelişebilir) ve ses değişikliği, konuşma güçlüğü veya nefes darlığı gelişebilmektedir.
 
HPV Tipleri Nelerdir?
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve CDC verilerine göre 100’e yakın HPV tipi bulunmaktadır. 1,2,3
 

 Sınıflandırma   HPV tipleri
 Grup 1 Yüksek risk  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59
 Grup 2A Olası kanserojenik (yüksek risk)  68
 Grup 2B Olası kanserojenik (intermediate risk)  26, 53, 66 a, 67, 70, 73, 82
 Grup 2B Bilinmeyen risk b  30, (34), 69, (85), 86, (97)
 Grup 3 Düşük risk  6, 11, 40, 42, 43, (44), 54, 61, (71), (72), 81, 89, 90 c
 Not : IARC 2012’de belirtilen ancak bilinmeyen ya da düşük  risk olarak sınıflandırılan  HPV 74, 83, 87, 91

 
 
a IARC 2007’de kanserijonek (yüksek risk)  bFilogenetik bilgilere göre     cIARC 2012’de belirtilmemiş

HPV Genotiplendirme Nedir? Önemi Nedir?
Yüksek riskli HPV tipleri,  serviks (rahim ağzı) kanserine neden olabilmektedir. Bu nedenle, HPV tiplerinin belirlenmesi amacıyla HPV DNA Genotiplendirme Testi yapılmalıdır. HPV-DNA genotiplendirme testi ile, kansere yol açabilen yüksek riskli ve düşük riskli tipler belirlenmektedir. HPV- DNA genotiplendirme testi, merkezimizde multipleks PCR yöntemiyle yapılmaktadır.
Bazı hastalarda, birden fazla ve bazen de çok sayıda HPV tipi birlikte bulunabilmektedir. Bunların hangilerinin pozitif olduğunun bilinmesi, kanser riski yönünden tiplerle ilişki kurmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, hastanın takibi açısından da önemlidir.

Human Papilloma Virus (HPV) Tanısında Bir İleri Aşama: Kantitatif Sayısal HPV Genotiplendirme Testi
Gelişim Tıp Laboratuvarları, Human Papilloma Virus (HPV) tanısını bir ileri aşamaya taşıyarak, kantitatif (sayısal) HPV genotiplendirme testini yapmaktadır. HPV’nin rahim ağzı (serviko-vajinal) kanseri riski yönünden önem taşıyan 21 yüksek ve düşük riskli tipi hem tek tek belirlenmekte, hem de her riskin kantitatif (sayısal) olarak da miktarı belirtilmektedir.
Laboratuvarımıza şüpheli cinsel ilişki nedeniyle örneği gönderilen kadınların %67’sinde, erkeklerin ise %43,8’inde en az bir HPV tipi pozitif bulunmuş durumdadır.

HPV Tiplerinin Kantitatif/ Sayısal Ölçümünün Yararı Nedir?
Hastaların bilinçli takibinin yapılmasını sağlayacaktır. Çünkü HPV tipleri sabit olarak devam etmemektedir. Pozitif olan tiplerin düzeyi değişmektedir. Ayrıca, bazı tipler kaybolurken, başka tipler de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle hem genotiplendirme, hem de sayısal ölçüm yapılması, var olan tiplerdeki miktar değişiminin yapılmasını sağlayacağı gibi, yeni beliren ya da kaybolan tiplerin izlenmesi olanağını da ortaya koyacaktır.
Bu nedenle, Gelişim Tıp Laboratuvarları tarafından yapılan  HPV genotiplendirme testi hem 21 yüksek ve düşük riskli tipin var olup olmadığını belirlemekte, hem de her tipin miktar tayinini yapmaktadır. Böylelikle, HPV tanı ve takibinde bir ileri aşamayı başlatmış olmaktadır.
Gelişim Tıp Laboratuvarları’nda, HPV genotiplendirme testi ile saptanan tipler şunlardır: Tip-6, Tip-11, Tip-16, Tip-18, Tip-26, Tip-31, Tip-33, Tip-35, Tip-39, Tip-44, Tip-45, Tip-51, Tip-52, Tip-53, Tip-56, Tip-58, Tip-59, Tip-66, Tip-68, Tip-73, Tip-82.
 
Serviks (Rahim Ağzı) Kanserine Neden Olan HPV Tipleri Hangileridir?
14 civarında yüksek riskli tipin, en fazla rahim ağzı kanseri nedeni olduğu konusunda genel uzlaşma olduğu söylenebilir. Çeşitli üreticiler de, ürettikleri testlerde bu 14 yüksek riskli tipi bulundurmaya çaba göstermektedirler. En fazla yüksek ve düşük risk taşıyan tip sayısı, dünyadaki bölgelere ve toplumlara göre 20 civarına kadar çıkmaktadır. Bunlar içinden çeşitli üreticiler, kendi bölgelerine ve toplumdaki orana göre, en önemli saydıkları 12-14 tipi tanıda tespit etmeyi hedeflemektedirler.
En fazla yüksek risk taşıyan bu tipler HPV Tip 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73,82 şeklindedir. Çeşitli ülkelerde ve toplumlarda, bu tiplere bazı ekler yapılmakla birlikte, en çok risk taşıyanların bu tipler olduğu söylenebilir. Özellikle de bu tipler içinde Tip-6, Tip-16, Tip-18, Tip-31, Tip-51, Tip- 52, Tip-53, Tip-56, Tip-58, Tip-66  tipleri en fazla görülen tipler olarak öne çıkmaktadır. Örneğin, Gelişim Tıp Laboratuvarları’nın verilerine göre, en fazla görülen tipler sırasıyla HPV Tip-6, Tip- 16, Tip-53, Tip-66, Tip-51, Tip-56, Tip-52, Tip-31, Tip-58, Tip-18 şeklindedir.
 
HPV Tarama Testleri Yeterli midir?
Günümüzde kullanılan HPV tarama kitlerinin tümünün yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, kullanılan kitlerin taradıkları tip sayısı değişmektedir. Bazıları, yalnızca Tip-16 ve Tip-18’i taramaktadır. Bazıları ise Tip-6, 11, 16, 18’i taramaktadır. Bazı kitler ile ise 9 tip veya da 14 tip taranmaktadır. Dolayısıyla, tarama testleri ile sadece analiz edilen tipler tespit edilebilir.  Analiz edilen örnekte, taradıkları tip dışında bir pozitiflik var ise, o tipi tespit edilememekte ve sonuç NEGATİF olarak raporlandırılmaktadır. Pozitif hasta atlanmış ve yalancı negatiflik oluşmaktadır.
 
Kaynaklar

  1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/
  2. https://www.cdc.gov/std/tg2015/hpv.htm
  3. http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/Resource_Items/Health_Professionals/GuidelinesonHPV.pdf