SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ TEDAVİSİ

SMA Tedavisi Öncesinde Genetik Analizler ile SMN2 Kopya Sayısı Belirlenmelidir

Spinraza™ (nusinersen); SMA tedavisi için FDA tarafından onaylanan ilk ve tek ilaçtır. İlacın kullanımına uygun hastaların belirlenebilmesi için SMN1 genindeki mutasyon veya delesyonların saptanması ve SMN2 kopya sayısının tespit edilmesi gerekmektedir.1 Merkezimizde yapılan MLPA analizi ile hem SMN1 hem de SMN2 geni kopya sayısı raporlandırılmaktadır.
Spinal Müsküler Atrofi;  omur ilikte bulunan motor nöronların canlılığını etkileyen nadir görülen otozomal resesif nöromusküler bir hastalıktır. Ortalama olarak insidansı 5.1-16.6 /100.000 canlı doğum olarak bildirilmektedir.2
SMA; klinik seyri değişken olmakla birlikte hipotoni ve kas güçsüzlüğü ile sonuçlanan omuriliğin motor nöronlarının dejenerasyonu ile karakterize edilmektedir.
SMA (0 ve IV) olmak üzere  semptomların başlangıç yaşı ve motor fonksiyonlara göre beş farklı alt tipi tanımlanmıştır.
SMA, SMN1 genindeki delesyon/mutasyon nedeniyle ortaya çıkmaktadır. SMA tanısı moleküler genetik analizler ile konfirme edildikten sonra SMN2 kopya sayısı belirlenerek prognoz hakkında ek bilgiler edinilmektedir.   
Spinraza™ (nusinersen); SMN protein eksikliği ile sonuçlanan kromozom 5q mutasyonlarının sebep olduğu SMA’yı tedavi etmek üzere tasarlanmış modifiye antisense oligonükleotiddir. İlaç sayesinde fonksiyonel  SMN protein sentezi arttırılmaktadır.

Nusinersen tedavisine uygun olan hastaların belirlenmesi amacıyla genetik analizler yapılarak aşağıdaki her iki durumun konfirme edilmesi gerekmektedir:

(a) 5. kromozomda genlerde aşağıda belirtilen mutasyon veya delesyonların bulunması
i. Homozigot gen delesyonu veya mutasyon (ör; 7.ekzonun 5q13 lokusunda homozigot delesyon)
veya                                     
ii. Birleşik heterozigot mutasyon (ör: SMN1 geninin 7. ekzonunun 1. allelinde delesyon ve 2. allelinde mutasyon)

ve

(b) Hastada SMN2 geninin en az iki kopya olarak saptanması
 
Kaynaklar
1. Spinraza [package insert]. Cambridge, MA: Biogen, Inc, December 2016
2. Markowitz JA, Singh P, Darras BT. Spinal Muscular Atrophy: A Clinical and Research Update. Pediatric Neurology 46 (2012) 1-12